Stretnutie s podnikateľmi TUGEM

tugem-tusok

V októbri 2015 Turecko-slovenská obchodná komora zorganizovala spoločne s podnikateľskou asociáciou TUGEM pracovné raňajky, na ktorých sa stretli podnikatelia z oboch krajín. Tureckých podnikateľov zaujímalo podnikateľské prostredie na Slovensku a možné obchodné príležitosti. Podnikatelia ocenili brožúru o investovaní na Slovensku, ktorú publikovala Turecko-slovenská obchodná komora spolu s KPMG Slovensko. Predseda podnikateľskej asociácie TUGEM pán Raşit Yemişen ocenil informácie o Slovensku a bilaterálnej obchodnej výmene s Tureckom a prejavil záujem o oficiálnu návštevu Slovenska spolu so svojimi členmi.

Comments are closed.