SLUŽBY KOMORY

Chcete začať obchodovať s Tureckom či investovať na Tureckom trhu?
Potom ste na tom správnom mieste. Vďaka členstvu v Turecko – slovenskej obchodnej komore (TUSOK) získate správne informácie a nájdete spoľahlivých obchodných partnerov. Jednoducho, s našou komorou ušetríte čas a finančné prostriedky, ktoré môžete investovať do podnikania.

Už s Tureckom obchodujete alebo máte v Turecku zriadenú spoločnosť?
Staňte sa členom komory, ktorá Vám pomôže udržať obchodných partnerov, získať nové kontakty, obchodné príležitosti a znížiť komunikačné i kultúrne prekážky. Budeme Vás zastupovať a chrániť Vaše záujmy v Turecku. 

Chcete nájsť tureckých obchodných partnerov v Európe?
V Európe žije viac ako 5 miliónov turecky hovoriacich ľudí. Z nich viac ako 100 000 sú podnikatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 1 milión ľudí. Naši členovia sú prepojení s turecko-europskými podnikateľskými asociáciami, ktoré združujú tisíce úspešných tureckých podnikateľov v Európe.TUSOK poskytuje aj nasledovné profesionálne služby:

  • Právne služby a poradenstvo v renomovanej právnej kancelárii.
  • Konzultačné služby a poradenstvo súvisiace s podnikaním a investovaním v Turecku
  • Sprostredkovanie dopravy a preclievania
  • Prieskum trhu a vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov či investičných príležitostí.
  • Zakladanie spoločností na kľúč (Turecko, celá EÚ), s ďalšími službami ako sídlo, telefón, vedenie účtovníctva…
  • Propagácia prostredníctvom partnerských televíznych, internetových a tlačových médií.
  • Komplexné marketingové služby a poradenstvo.
  • Preklady a tlmočenia (aj úradne overené).
  • Organizovanie individuálnych podnikateľských stretnutí v zahraničí (so sprievodom).
  • Organizovanie veľtrhov, workshopov a konferencií.