MISIA A VÍZIA

Turecko – slovenská obchodná komora (TUSOK) je nezávislá, mimovládna, nezisková organizácia, ktorá slúži ako most medzi tureckými a slovenskými podnikateľmi. Okrem hlavného sídla a sekretariátu v Bratislave má komora zriadené aj zastúpenie v srdci Istanbulu, spojené s renomovanou právnou kanceláriou. Práve tam je k dispozícii tím tureckých odborníkov na čele s predsedom komory. Zastúpenie v Istanbule slúži najmä členom komory a je k dispozícii aj tureckým podnikateľom, investorom a slovenským spoločnostiam v Turecku.

Našou prioritou a zároveň aj našou misiou je svojich členov: SPÁJAŤ, INFORMOVAŤ, PREZENTOVAŤ A ZASTUPOVAŤ.

Svojim členom intenzívne vytvárame rôzne podnikateľské príležitosti, či už formou osvedčených a vysoko kvalitných “business-to-business” stretnutí s konkrétnymi spoločnosťami či podnikateľmi alebo formou medzinárodných veľtrhov, konferencií či workshopov. Ku svojim členom pristupujeme individuálne a snažíme sa vždy naplniť ich očakávania. Každý mesiac organizujeme individuálne obchodné stretnutia v Turecku a v krajinách Európy. S našimi partnermi organizujeme niekoľko krát ročne aj obchodné misie mimo Európsky kontinent.

Úzko spolupracujeme s desiatkami podnikateľských asociácii v Turecku, s členskou základňou presahujúcou 10 000 spoľahlivých a preverených spoločností.

Sme partnermi s niekoľkými Európsko-tureckými podnikateľskými asociáciami združujúcimi tisíce podnikateľov tureckého pôvodu aktívnych v Európe.


VÍZIA

Našou víziou je byť prvým partnerom pre slovenské spoločnosti smerujúce do Turecka a rovnako tak pre turecké spoločnosti smerujúce na Slovensko. 

Toto poslanie chceme dosiahnuť vytvorením vysoko-hodnotového podporného systému, v ktorom slovenské ako aj turecké podniky nájdu obchodných partnerov a vďaka našim kontaktom, odborným znalostiam a na mieru šitým a poskytnutým službám úspešne zrealizujú obchodné transakcie.