Naše stanovisko k pokusu o vojenský prevrat v Turecku

Ako už bola slovenská verejnosť informovaná prostredníctvom médií, v Turecku sa v piatok v noci 15. júla 2016 uskutočnil pokus o zvrhnutie vlády, tzv. coup d’etat. Podľa nezvratných dôkazov a výsluchov zadržaných osôb bol tento pokus o štátny prevrat vykonaný skupinou v armáde s podporou teroristickej organizácie, ktorej hlavným cieľom bolo oslabiť krajinu a uvrhnúť ju do chaosu.

Turecko-slovenská obchodná komora tento násilný čin odcudzuje a rovnako ako aj vláda Slovenskej republiky vyjadruje podporu demokraticky zvolenej vláde, prezidentovi a legitímnym inštitúciám v Turecku. Ľudia dali jasne najavo, že Turecko je moderná, slobodná krajina a spoločne s bezpečnostnými zložkami potlačili pokus o nedemokratický vojenský prevrat. Vďaka ním sa situácia v krajine rýchlo upokojila a najbližšie týždne bude vláda pokračovať vo vyšetrovaniach a v ďalších opatreniach, aby sa už podobné udalosti nezopakovali. V Turecku bol preto v súlade s medzinárodným právom dočasne vyhlásený výnimočný stav, pokým sa situácia úplne nestabilizuje. V pláne je aj reštrukturalizácia armády, ktorá je druhou najväčšou v NATO. Pokus o vojenské zvrhnutie vlády odsúdila nie len široká verejnosť, ale aj opozičné strany.

Turecko sa stalo mojim druhým domovom a musím konštatovať, že sa tam vždy cítim bezpečnejšie, ako v mnohých krajinách západnej Európy. Teší ma, že Slovensko je spojencom a priateľom Turecka, čo potvrdzujú vzájomné diplomatické a ekonomické vzťahy na vysokej úrovni. Samozrejme, že vždy je čo zlepšovať. Treba si uvedomiť, že Turecko je už historicky krajinou, ktorá prešla mnohými turbulenciami a konfliktami. Dnes je však vzorom pre všetky umiernené moslimské krajiny a významným ekonomickým ako aj geopolitickým hráčom vo svete. Nesúhlasím s mnohými negatívnymi názormi verejnosti ovplyvnenými najmä médiami, ktoré politickú situáciu v Turecku vyhodnocujú neodborne a neobjektívne. Myslím si, že namiesto preexponovanej kritiky Tureckej vlády, by sme sa mali my, Európania začať viac zaujímať o alarmujúci stav u nás doma a zamyslieť sa nad demokraciou a byrokraciou, ktorá k nám prúdi z Bruselu.“ Povedal generálny sekretár Turecko-slovenskej obchodnej komory Lukáš Zvala.

V súvislosti s výnimočným stavom by sme chceli rovnako ako Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky ubezpečiť všetkých turistov, ale aj cestujúcich s prestupom v Istanbule, že sa naozaj nemajú čoho obávať. Letová premávka do dovolenkových stredísk Izmir a Antalya funguje a situácia v letoviskách bola a je pokojná, čo potvrdzujú aj turisti priamo z miest. V metropolách Istanbul a Ankara odporúčame vyhýbať sa námestiam a davom, predovšetkým počas víkendov a sviatkov.

Turecko je nie len bránou do Európy, ale aj jej strategickým partnerom v mnohých oblastiach. Preto by sme sa mali snažiť s touto krajinou naďalej budovať mosty a nepodľahnúť negatívnym a často demagogickým informáciám, ktoré v nás len šíria strach, nedôveru a nenávisť. Tí čo navštívili Turecko mi určite dajú za pravdu, že je to veľmi priateľský a vzdelaný národ s proeurópskym zmýšľaním. Spolupráca a porozumenie sú základnými kameňmi pre budovanie priateľských a ekonomických vzťahov a preto sa treba spájať a nie rozdeľovať. Len vtedy sa môže spoločnosť rozvíjať a vo svete dominovať poriadok a mier.“ Dodal Lukáš Zvala.

Comments are closed.