VÝHODY ČLENSTVA

Staňte sa členom Turecko – slovenskej obchodnej komory a rozšírte svoje podnikanie.

Komora využíva predovšetkým 4 kľúčové nástroje:

spájať, informovať, propagovať a zastupovať
SPÁJAŤ (Networking):
 • Členovia komory sú navzájom úzko prepojení. Na podujatiach komory majú možnosť nadviazať kontakty s inými členmi, potenciálnymi obchodnými partnermi, ako aj so zástupcami verejných inštitúcií. Diskusné fóra ponúkajú možnosť vzájomnej výmeny skúsenosti s inými členmi.
 • Členovia komory získajú zľavu v sieti partnerov po celom Slovensku a v Turecku.
 • Člen môže využiť veľkú podnikateľskú sieť Turecko – slovenskej obchodnej komory v Turecku a získať tak správneho a overeného obchodného partnera.
 • Člen môže využiť strategické partnerstvá komory s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami oboch krajín a jednoduchšie preniknúť na trh či ku štátnym tendrom.
 • Člen sa môže zúčastniť podnikateľských stretnutí, veľtrhov, konferencií, seminárov či okrúhlych stolov s podnikateľmi, členmi komory a odborníkmi na Slovensku či inej Európskej krajine, ktoré organizujú naše partnerské podnikateľské asociácie,  Turecko – slovenská obchodná komora alebo jej partneri.
 • Komora môže členovi odporučiť spoľahlivého obchodného partnera aj v Arabských krajinách.
INFORMOVAŤ:
 • Člen bude pravidelne dostávať užitočné informácie, zaujímavé investičné príležitosti, ponuky či dopyty.
 • Člen má možnosť získať bezplatne raz ročne základný prieskum trhu a kontakty na potenciálnych obchodných partnerov.
 • Členovia sú informovaní o obchodných misiách a medzinárodných veľtrhoch nie len v Turecku, ale aj po celom svete, ktoré pravidelne organizujú partneri komory.
 • Členovia sú vždy prioritne informovaní o zaujímavých obchodných príležitostiach, obchodných misiách či veľtrhoch.
PROPAGOVAŤ:
 • Člen bude mať možnosť umiestniť reklamu či PR článok cez partnerské tlačové a internetové média komory doma i v Turecku za výhodnejších podmienok.
 • Člen môže 1 krát mesačne spropagovať svoje novinky či tlačové správy na web stránke komory.
 • Člen bude mať logo zverejnené na web stránke komory a profil v sekcii “Zoznam členov”.
ZASTUPOVAŤ:
 • Komora podporuje firmy pri zastupovaní ich záujmov voči inštitúciám. V rámci toho ponúka odborné a právne poradenstvo, intervencie na príslušných miestach ako aj sprostredkovanie priamych kontaktov na zodpovedné osoby vo vláde a verejnej správe.
 • Profesionálne zastupovanie počas podnikateľských B2B stretnutí.